ประกันสุขภาพ Smart Health เหมาจ่าย 1-5 ล้านบาทต่อปี

รายละเอียดเพิ่มเติม


ค่าห้องสูงสุด 10,000 บาทต่อคืน ค่าบริการพยาบาลต่อปีกรมธรรม์สูงสุด 5,000,000 บาท