เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 อุ่นใจมีเงินใช้ยามเกษียณทุกปีต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

- ก่อนเกษียณก็สุขใจ หลังเกษียนก็สุขสบาย

จุดเด่น

- ก่อนเกษียณรับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด 12%* หลังเกษียณรับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ 40%*
- รับเงินครบกำหนดสัญญา 100%*
- รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%* (ขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มต้นทำประกันภัย)
- รับความคุ้มครองชีวิตยาวนาน คนครบอายุ 90 ปี สูงสุดถึง 400%*

ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-50 ปี