สมัครตัวแทนตะกาฟุลเมืองไทย หางาน สมัครได้ทุกอาชีพ เสริมงานประจำ ทำได้ทุกเพศ ทุกวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม


ตำแหน่ง FA ที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน

 • สามารถทำควบคู่กับภารกิจอื่นๆที่คุณทำอยู่ได้ 
 • คุณสามารถเติบโตในสายอาชีพ
 • สร้างรายได้แบบไม่มีเพดานจำกัด
 • สร้างความมั่นคงให้ตัวคุณเองและครอบครัวที่คุณรัก
 • เป็นเจ้านายตัวเอง กำหนดเวลาทำงานเองได้
 • พร้อมคุณวุฒิเชิดชูเกียรติและรางวัลท่องเที่ยวมากมายประมาณการรายได้ตัวแทนประกันชีวิต ใน 3 ปีแรกมีรายได้รวมมากถึง 1,000,000 บาท

คำนวณมาจากแผนการทำงานดังนี้ 

 1.  หากเริ่มต้นด้วยการมีลูกค้า 2 รายต่อเดือน และมีเบี้ยประกันชีวิตแต่ละรายประมาณ 24,000 บาท
 2.  คุณก็จะมีประมาณการรายได้ในปีแรกของการทำงาน 312,480 บาท
 3.  มีรายได้ประมาณการใน 3 ปีแรกของอาชีพที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงินมากถึง 1,107,360 บาท ซึ่งรายได้ก้อนนี้เป็นการคำนวณรวมทั้งค่าคอมมิชชั่น เงินรางวัล และ โบนัสปีละ 4 ครั้ง


ความก้าวหน้าในตำแหน่ง
คุณสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายขาย โดยเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษาประกันชีวิตและการเงิน ภายในเวลาเพียง 8 ปี 8 เดือน เท่านั้น
จากตัวแทน >> ผู้จัดการขาย >> ผู้จัดการภาค >> ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย >> ผู้อำนวยการฝ่าย

Timeline ความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด
 •  เดือนที่ 1 เตรียมเรียนรู้พื้นฐานผลิตภัณฑ์ทั้งด้านประกันชีวิตและด้านวางแผนการเงิน
 • เดือนที่ 2 พัฒนาทักษะการขายจากนักขายชั้นแนวหน้าและออกตลาดพบเคสจริง โดยมีเครื่องมือช่วยในการทำงานขายครบวงจร และเข้าอบรมพร้อมสอบใบอนุญาต IC License เพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
 • เดือนที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย เรียนรู้สินค้าทางการเงินและการวางแผนให้ลูกค้าด้วยการใช้ Basic Financial Planning
 • เดือนที่ 4 ถึง เดือนที่ 6 เริ่มเข้าสู่การติวเข้มในสาย Financial Planner และ Health Planner
 • ปีที่ 1 บรรลุเป้าหมายในการทำคุณวุฒิ MDRT (Million Dollars Round Table) ของสมาคมด้านการเงินนานาชาติ
 • 1 ปี 4 เดือน ก้าวสู่ตำแหน่งผู้จัดการมืออาชีพ (PM, SM, SM A+, SM AAA) พร้อมทีมงานระดับคุณภาพ