ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า อุ่นใจแน่นอน คุ้มครองการรักษา COVID-19 วงเงิน 2-5 แสนบาทต่อคร้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

จุดเด่น

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย
- เหมาครอบคลุม ทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด
- เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 500,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง(1)
- เหมาจัดเต็ม รับเพิ่มค่าห้องไม่นับรวมในวงเงิน สูงสุด 4,000 บาทต่อวัน(2) ค่าห้อง ICU เพิ่มอีกเป็น 2 เท่า
- เหมาถูกใจ เบี้ยประกันภัยไม่แพง เริ่มต้นหลักร้อยต่อเดือน(3)
- เหมาคุ้มค่า เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้ สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้