ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์ D Health จ่ายสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม


D Health

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์ เหมาจ่ายสูงสุด 5,000,000 บาทต่อครั้ง ค่าห้อง ค่าแพทย์จ่ายตามจริง

จุดเด่น

- D Health ทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริง

- กรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด ทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง เหมาจ่ายตามจริง

- ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

- ดีที่เลือกได้เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อครั้ง

- ดีที่ได้เลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อทำให้เบี้ยถูกลง