ชดเชยรายได้ เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อเจ็บป่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ วงเงินแน่นอน


เจ็บป่วยทั้งทีได้พักทั้งกายและใจ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพที่ทำให้คุณหายห่วง รักษาตัวในโรงพยาบาลครั้งไหนก็วางใจเพราะมีเงินชดเชยรายได้ คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

"เพราะเราอยากให้คุณได้พักรักษาโดยไม่ต้องกังวล" ด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน ที่ทำให้การรักษาพยาบาลของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย เพราะไม่ว่าจะพักสั้นหรือพักยาวก็ไม่ขาดรายได้ ด้วยเงินชดเชยรายวัน ที่ไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยก็มีเงินชดเชยรายวันให้ คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง เริ่มต้นวางแผนชีวิตและสุขภาพตั้งแต่วันนี้ ด้วยความคุ้มครองหายห่วงที่เต็มขั้น