ประกันอุบัติเหตุ PA ส่วนบุคคล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องตามวงเงิน

รายละเอียดเพิ่มเติม

"อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา" พร้อมรับมือทุกความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ กับ PA Safety จ่าย 1 ปี คุ้มครอง 1 ปี ประกันอุบัติเหตุที่พร้อมดูแลคุณและมอบความคุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท(1) พร้อมค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 300,000 บาท(2) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา
จุดเด่น

- รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 300,000 บาท จากกรณีอุบัติเหตุ
- คุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท หากเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือ สูญเสียอวัยะวะ จากอุบัติเหตุสาธารณะ
- ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแค่แสดงบัตร Easy PA Credit
คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Safety ได้บ้าง
A: มีทั้งหมด 7 แผนความคุ้มครอง
แผน 1 200,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี
แผน 2 500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี
แผน 3 1,00,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี
แผน 4 1,500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 75 ปี
แผน 5 2,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 75 ปี
แผน 6 5,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 75 ปี
แผน 7 10,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี
ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ