ประกันสุขภาพ ดี เฮลท์ D Health

รายละเอียดเพิ่มเติม

D Health

เก็ทง่าย จ่ายเต็มแม็กซ์

จุดเด่น

- D Health ทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน
- ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง
- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริง
- กรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด ทั้งโรคทั่วไปและโรคร้ายแรง เหมาจ่ายตามจริง
- ดูแลกันยาวๆ ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
- ดีที่เลือกได้เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาท ต่อครั้ง
- ดีที่ได้เลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่เพื่อทำให้เบี้ยถูกลง