ประกันภัย COVID-19

รายละเอียดเพิ่มเติม

คลัสเตอร์ 3 แพร่กระจาย ครั้งไหน ๆ ลูกค้าก็ไหวตัวทัน

ด้วยประกันโควิด-19 เอเชียประกันภัย


เบี้ยน้อย คุ้มครองสูง เพียง 500.- ต่อปี


เจอเชื้อ จ่ายเงินก้อน 50,000.- บาท

ชดเชยรายได้ วันละ 1,000 บาท สูงสุด 50 วัน