ประกันคู่ชีวิตลูกค้า LGBT

รายละเอียดเพิ่มเติม

  


หมายเหตุ : เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง