แบบประกัน

    คลัสเตอร์ 3 แพร่กระจาย ครั้งไหน ๆ ลูกค้าก็ไหวตัวทัน ด้วยประกันโควิด-19 เอเชียประกันภัย เจอเชื้อ จ่ายเงินก้อน 50,000.- ชดเชยรายได้ วันละ 1,000 บาท สูงสุด 50 วัน

    ประกันภัย COVID-19 งบจำกัด แต่ต้องการมีความคุ้มครองติดไว้ ห้ามพลาดในช่วงเวลาแบบนี้