แบบประกัน

    รายได้อาจไม่คงที่ แต่ถ้าออมวันนี้แฮปปี้

    ประกันอุบัติเหตุตะกาฟุล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องตามวงเงิน