แบบประกัน

  ก่อนเกษียณ รับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด 12% หลังเกษียณ รับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ 40% รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%

  เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60

  รับเงินบำนาญ สม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12% หลังการเกษียณ

  ประกันบำนาญ เมืองไทย 8501

  รีไทร์อย่างสบายใจ รับเงินบำนาญปีละ 20%

  ประกันบำนาญ รีเทิร์น รีไทร์ 8505