แบบประกัน

  ก่อนเกษียณ รับเงินคืนก่อนเกษียณรวมสูงสุด 12% หลังเกษียณ รับเงินจ่ายคืนสูงสุดถึง ปีละ 40% รับเงินครบกำหนดสัญญา 100% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสูงสุดถึง 937%

  เมืองไทย รีไทร์เมนท์ พลัส 60 อุ่นใจมีเงินใช้ยามเกษียณทุกปีต่อเนื่อง

  รับเงินบำนาญ สม่ำเสมอทุกปี ปีละ 12% หลังการเกษียณ

  ประกันบำนาญ เมืองไทย 8501 วางแผนแบบปีต่อปี ไม่เป็นภาระต่อเนื่อง

  รีไทร์อย่างสบายใจ รับเงินบำนาญปีละ 20%

  ประกันบำนาญ รีเทิร์น รีไทร์ 8505 ลดหย่อนภาษี 200,000 ที่คุ้มค่า