แบบประกัน

    ไม่ต้องทนเจ็บกับอุบัติเหตุอีกต่อไปให้ PA Safety คุ้มครอง อุ่นใจ ไปทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit

    ประกันอุบัติเหตุ PA ส่วนบุคคล เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องตามวงเงิน

    PA Extreme

    ประกัน PA Extreme ชอบเล่นกิจกรรมเสี่ยงๆ เราก็คุ้มครอง