แบบประกัน

  ความคุ้มครองสุขภาพเหนือระดับ ครอบคลุม ทุกที่ ทุกเวลา ทั่วโลก คุ้มครองผู้ป่วยใน คุ้มครองแบบฉุกเฉิน คุ้มครองผู้ป่วยนอก คุ้มครองค่ารักษาพยายาล จ่ายค่ารักษาตามจริง

  Elite Health เหมาจ่าย 20-100 ล้านบาทต่อปี อุ่นใจแน่นอน คุ้มครองการรักษา COVID-19

  ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานและค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) เหมาจ่ายตามจริง คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในเหมาจ่ายตามจริง เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง

  ประกันสุขภาพเหมาจ่าย ดีเฮลท์ D Health จ่ายสูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง

  คุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย เหมาครอบคลุม ทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 500,000 บาทต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

  ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า อุ่นใจแน่นอน คุ้มครองการรักษา COVID-19 วงเงิน 2-5 แสนบาทต่อคร้ง

  จ่ายค่ารักษาส่วนเกินเติมเต็มวงเงินส่วนที่ขาด แบบเอ็กซ์ตร้า แคร์ พลัส จ่ายส่วนเกินให้ ในส่วนที่เกินจากวงเงินของสวัสดิการที่มีอยู่ จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 400,000 บาท

  เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส อุ่นใจแน่นอน คุ้มครองการรักษา COVID-19 วงเงิน 2-4 แสนบาทต่อคร้ง

  จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุด 5,000,000 บาท

  ประกันสุขภาพ Smart Health เหมาจ่าย 1-5 ล้านบาทต่อปี

  ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงจ่ายสูงสุด 200%

  Smart Protection 99/20 - สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

  การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็ก 0-10 ปี สูงขึ้นมาก คุณพ่อ คุณแม่ ต้องวางแผนด้วยประกันสุขภาพลูกน้อยให้พร้อมโดยเร็ว

  ประกันสุขภาพลูกน้อย เด็กเล็ก มีแบบธรรมดา และเหมาจ่าย 5 ล้านบาทต่อครั้ง

  ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

  โรคร้ายแรง ซีไอ เพอร์เฟค แคร์ คุ้มครองทุกระยะ และการเสียชีวิตทุกกรณี

  ต่อยอดสวัสดิการ

  เมืองไทย ข้าราชการสุขสันต์ เสริมสวัสดิการของทางรัฐ ค่ายานอกบัญชี ค่าห้อง

  วงเงินชดเชยรายได้ ชดเชยสูงสุด 10,000 บาทต่อวัน

  ชดเชยรายได้ เมื่อต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล เมื่อเจ็บป่วย