แบบประกัน

  ทางเลือกในการส่งต่อความมั่นคั่งจากรุ่นสู่รุ่น

  เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ ส่งมอบความมั่งคั่ง ต่อรุ่นลูก รุ่นหลาน อย่างเป็นระบบ

  เก๋าสุดคุ้ม ดูแลครบ ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ

  เมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย(เพื่อผู้สูงอายุ)ไม่ตรวจสุขภาพ สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

  LOVE HAS NO GENDER

  ประกันคู่ชีวิตลูกค้า LGBT ความรักสวยงามเสมอ ไม่ขอเอกสารเพิ่มเติ่ม ทำได้ทุกคู่รัก ทุกเพศ